Bestuur

Als bestuur hebben we het natuurlijk niet alleen voor het zeggen. De leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd in de groepsraad, zodat inspraak en stemmen van iedereen gewaarborgd is. Binnen deze Groepsraad worden alle belangrijke beslissingen binnen de vereniging besproken en genomen. Elke eerste zaterdag van de maand hebben wij de reguliere Groepsraad. Daarnaast hebben we tweemaal per jaar Groepsraad+ (een soort algemene ledenvergadering).

Scouting Woudlopers Borger is een groepsvereniging erkent door de Vereniging Scouting Nederland. Gemaakte afspraken in onze statuten zijn onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland.

Dagelijks verenigingsbestuur:

 • Voorzitter – Robin Inpijn
 • Secretaris – Reina Hogenesch
 • Penningmeester – vacant
 • Algemeen lid –Kajsa Setz
 • Groepsbegeleider – vacant
 • Praktijkbegeleider – vacant

Vertrouwenspersoon: Patrick Zijlstra

Stichtingsbestuur:

 • Voorzitter – Ronald van der Molen
 • Secretaris – Scott Berendsen
 • Penningmeester – Esther Zijlstra
 • Gebouwbeheer – Sven Bos
 • Algemeen lid – Mick Loohuizen